שמואל צבי בן קלונימוס קלמן

Hebrew Name: 
שמואל צבי בן קלונימוס קלמן
German Name: 
שמואל צבי בן קלונימוס קלמן