שמחה לינטל

Hebrew Name: 
שמחה לינטל
German Name: 
שמחה לינטל