שמשון בה"ב

Hebrew Name: 
שמשון בה"ב
German Name: 
שמשון בה"ב