ספר הכוזרי - תקנ''ו

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר הכוזרי: יסדו החכם החבר רבי יצחק סנגרי
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-Kuzari: yisdo ha-ḥakham he-ḥaver R. Yitsḥaḳ ha-Sangari
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Notes: 

המביא לדפוס הדפיס כתב יד מאת דודו, ישראל זמושץ, כשלושים שנה לאחר כתיבתו. לדברי המביא לדפוס, להוציא שני יוצאים מן הכלל, לא התפתה לתקן דבר מנוסח כתב היד של הפרשן.
כמו כן, כלול גם הטקסט המקורי של הכוזרי.

Name of the old text as it appears in the book: 
ישראל זמושץ
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

המוציא לאור מתייחס בהקדמתו (בחלק האחרון) ל"מודעא שהדפסתי וצדקת פזרונו בישראל בקהל רב".

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2], קסח ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
22
Width of book, in cm: 
18.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

למשל: עמ' מב, מג/ב

General Notes: 

במקומות מסוימים, הפרשן מוסיף בסוגריים את תרגומם של מונחים מסוימים בגרמנית, באותיות עבריות.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

נותן ההסכמה מדגיש את מעלותיו של ספר הכוזרי ומהלל את "הרב הגדול החריף המפורסם" - מפרש הספר ואת עבודתו.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ירוחם בן ישכר בער מלבוב
German Name: 
ירוחם בן ישכר בער מלבוב
Hebrew Name: 
צבי הירש ראזאנים (הרב אב"ד דק"ק לבוב וקרייז)
Location city of mentionee: 
Topics
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

המביא לדפוס מציין כי הפרשן "בחר לשון ערומים לפרשו בדרך נקל וצח עד שיקל לכל מתחיל לבא שעריו. גם גדולים חקרי לב אשר להם בינה יתירה ואת כל גבוה יראו בעיונים הדקים ונשגבים..."

Production
Evidence about book production: 

לפי המביא לדפוס, "זה הפירוש חיבר דודי הגאון [ישראל זמושץ] זה שלשים שנה להפצרת חכמי ברלין בעודנו בצל קורת הגביר המפורסם דון דניאל יפה... אשר לו ביחוד להחזיק טובה כי זה הנדיב נדיבות יעץ לרצון את הרב המפרש בהון עתק עבור לקרבו אל המלאכה בחיבור הפירוש הזה.... אך טרדת הזמן וימי הזוקן לא הספיקו ביד הרב המפרש להביאו לדפוס. ואחר פטירתו נפלו כתביו בידי זרים ובתוכם הפי' האהוב הזה... עד שקמתי אני בעז"ה לחקור אחר אותן החמודות ... שנסתי את מתני... עזבתי את ביתי ואת מקומי נטשתי לא שלותי ולא שקטתי ואת עול ההדפסה עלי הכבדתי זהב לא חשבתי ועל יופי המלאכה וטוב ההגהה כפי האפשר שקדתי..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 13225
Bar-Ilan University Library: 
תקנו A174
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבר אילן

Studies about the book: 

Adam Shear, "Judah Halevi's Sefer ha-Kuzari in Early Modern Ashkenaz and the Early Haskalah: A Case Study in the Transmission of Cultural Knowledge", in: Resianne Fontaine, Andrea Schatz, Irene Zwiep (eds.), Sepharad in Ashkenaz, Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish Discourse, Amsterdam 2007, pp. 69-83.

Notes: 

נטלי:

נוסף לרשימה: יוני 2007

שם הספר - אוצר נחמד - אינו מופיע בעמוד השער, אך כן לכל אורך הספר בראשי העמודים.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)