ירוחם בן ישכר בער מלבוב

Hebrew Name: 
ירוחם בן ישכר בער מלבוב
German Name: 
ירוחם בן ישכר בער מלבוב