אברהם בר"פ כ"ץ

Hebrew Name: 
אברהם בר"פ כ"ץ
German Name: 
אברהם בר"פ כ"ץ