אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ

Hebrew Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ (רב ודיין (הסכמת רבני יושבי על מדין))
German Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ