איסר בנה' סיני כ"ץ מק"ק זאלשיץ

Hebrew Name: 
איסר בנה' סיני כ"ץ מק"ק זאלשיץ
German Name: 
איסר בנה' סיני כ"ץ מק"ק זאלשיץ