אליהו בר"מ

Hebrew Name: 
אליהו בר"מ
German Name: 
אליהו בר"מ