בונם בר"ד פ"ל

Hebrew Name: 
פרידלענדר, בונם בר"ד
German Name: 
בונם בר"ד פ"ל