גאנו, אברהם

Hebrew Name: 
גאנו, אברהם
German Name: 
גאנו, אברהם