גבריאל פרענקל פרימוס

Hebrew Name: 
גבריאל פרענקל פרימוס