גרשון חפ"קק פרנקפורט דאדר

Hebrew Name: 
גרשון חפ"קק פרנקפורט דאדר
German Name: 
גרשון חפ"קק פרנקפורט דאדר