דוד בר הלל פ"ש

Hebrew Name: 
דוד בר הלל פ"ש
German Name: 
דוד בר הלל פ"ש