דניאל בן דוד הכהן

Hebrew Name: 
דניאל בן דוד הכהן (אב"ד ור"מ דק"ק ספרדים)
German Name: 
דניאל בן דוד הכהן
VIAF Id: 
97171603