פייבל ש"ל

Hebrew Name: 
פייבל ש"ל
German Name: 
פייבל ש"ל