פרענקל (פו"מ), ליב

Hebrew Name: 
פרענקל (פו"מ), ליב