שמה הארשין (בחורי חמד)

Hebrew Name: 
שמה הארשין (בחורי חמד)