שמעון ג"ה (בחורי חמד)

Hebrew Name: 
שמעון ג"ה (בחורי חמד)