שמעון פ"ל

Hebrew Name: 
שמעון פ"ל
German Name: 
שמעון פ"ל