Veitel, David Ephraim

German Name: 
Veitel, David Ephraim
VIAF Id: 
80346106